MLADI NA VRHOVNEM ZBORU SESTER SALEZIJANK

Sestre salezijanke so letos prvič v zgodovini na svetovni zbor za dva dni poleg laikov povabile tudi mlade. Želele so, da bi mladi sami spregovorili o razmerah v sedanjem svetu in sestram nakazali morebitne nove možnosti in poti za njihovo bodoče delovanje in evangelizacijo mladine.

Nekaj več kot dvajset mladih iz različnih evropskih držav se nas je 10. oktobra podalo v Rim. V petek zvečer smo se srečali s sto štiriindevetdesetimi sestrami, udeleženkami zbora. Sprejele so nas zelo toplo in resnično prisluhnile vsemu, kar smo povedali. Prvi večer smo se mladi predstavili sestram, sestre pa nam (seveda ne vsaka posebej), naslednjega dne pa smo se dotaknili osrednje teme letošnjega zbora: kako biti danes z mladimi dom, ki oznanja evangelij.

Najprej smo se zaustavili ob dejstvu, da se družba spreminja. Kako torej oznanjati evangelij mladim, ki se tudi spreminjajo? Da, mladina se spreminja. A osnovne potrebe, da smo slišani, sprejeti in ljubljeni, ostajajo enake. Tu se ni nič spremenilo.

Sestre so lahko v nadaljnjih sporočilih mladih zaznale veliko spodbudo, naj bodo resnično priče veselja v vsakdanjem življenju. Naj z zanimanjem prisluhnejo zgodbam mladih src. Naj zaupajo v mlade.

Dotaknili pa smo se tudi teme socialnih omrežij, ki jih danes uporablja vse več mladih. Glas evangelija jih lahko doseže tudi po tej poti. Sestre se torej lahko posvečajo tej vrsti tehnologije, še bolje pa je, če jo prepustijo kar mladim, ki se v tem veliko bolje znajdejo. V teh časih imajo sestre veliko dela s sodobno tehnologijo, a mladi si predvsem želimo, da so sestre z in med otroki, mladimi in odraslimi.

Mladi smo sestram iskreno hvaležni, da so nas povabile v svojo sredo, da smo jih lahko spoznali in začutili njihovega duha. Hvaležni smo tudi za vse, kar naredijo za mlade in ker molijo za blagoslov naših poti. Naj Bog vsaki obilno poplača za ves njen trud ter blagoslavlja dogajanje na vrhovnem zboru, da bo obrodilo bogate sadove.

Kristina K.