MODROST

Prosim, da molite za modrost in pravo spoznanje glede pomembne odločitve. Hvala!