MOŽ

Hvala za vašo pomoč v molitvi. To pot molimo za našo družino: daj možu navdih, pogum in pomoč, da bo ohranil službo. Varuj ga pred vsem hudim.