NADALJEVANJE ŠTUDIJA

Prosim Vas, da molite, da bi lahko oktobra nadaljevala študij. Hvala, naj Vam Bog povrne.