Naše poslanstvo

Marijin dom je dom duhovnosti, ki sprejema vsakega, posebej pa mladega človeka in družine. V poslanstvo in delovanje je vključena celotna skupnost sester hčera Marije Pomočnice, salezijanci sotrudniki pa tudi drugi zunanji sodelavci. Vsaka sestra na svoj način prispeva k vzgojno-pastoralnemu poslanstvu Marijinega doma, predvsem z življenjem iz vere in v duhu preventivnega sistema.

Naš glavni namen in cilj je voditi mlade k srečanju z Bogom Očetom, njegovim Sinom in našim Odrešenikom Jezusom Kristusom in ljubeznijo Svetega Duha. Pri Bogu Trojici se kot Božji otroci učimo ljubezni do Boga in bližnjega. In kot Marija, ki je naša vzgojiteljica ter spremljevalka, se Mu skupaj izročamo in rastemo v darovanju. Pot preko katere vodimo mlade k Bogu je molitev, obhajanje zakramentov, premišljevanje Božje besede, izročanje Mariji in spodbujanje zvestobe ljubezni do bližnjega.