Nekdanji gojenci/ke

Združenje nekdanjih gojencev in gojenk ima v naši stvarnosti spremenljiv pomen. Čutimo pomembnost združenja, a se zavedamo, da ima za svoj obstoj in delovanje potrebo po kontinuiteti v času. Želimo si, da bi iz dejavnosti, ki jih v zadnjem času močneje zastavljamo in imajo večji časovni vzgojni obseg, kot je na primer vzgoja v vrtcu ali bivanje v domu (dijaškem ali študentskem), počasi nastalo združenje, ki bi dajalo odgovor na potrebe konkretnih oseb, ki bi želele še naprej se združevati znotraj salezijanske karizme. Je združenje, ki nekdanjim gojenkam pomaga, da v lastni družini in na delovnem mestu širijo salezijansko karizmo in duha, ki so ga prejele v našem domu. Srečanja jim omogočajo, da si pridobijo moč, razsvetljenje, pogum in navdušenje za življenje.

Trenutno so to nekdanje gojenke iz predvojnega časa, nekdanje kandidatke in nekdanje dijakinje ali sodelavke Doma Betlehem. Srečanje imajo enkrat na dve leti.

Želimo si povezovanja novih skupin mladih, na primer deklet, ki so bile nastanjene v študentskem domu.


NEKDANJI GOJENCI VRTCA LAVRA

Gre za specifično dejavnost, ki se je rodila v okviru vrtca Lavra v Murski Soboti. Ko predšolski otrok zapusti naš vrtec, postane nekdanji gojenec vrtca Lavra. Sestre HMP ohranimo z njim stik v času odraščanja preko Glasila vrtca Lavra, skupnih srečanj, dopisovanja, vključevanja v razne skupine in preko priložnostnih srečanj. S pomočjo srečanj ohranjajo vez s prijatelji, sestrami in salezijansko karizmo. Dajemo jim spoznavati salezijansko družino in poglabljati preventivni vzgojni sistem. Opogumljamo jih, da v salezijanskem slogu delujejo v svojih družinah, v cerkvenih skupnostih, v družbi ter pri naših vzgojno-pastoralnih dejavnostih. Posredujemo jim cilje, da bi lahko živeli in posredovali vrednote, ki so jih pridobili v času svojega oblikovanja v vrtcu. Tako se počasi usposabljajo, da bodo lahko vedno bolj dejavno sodelovali pri vzgojnem poslanstvu. Nekateri še bolj močno ohranjajo z nami stike tudi preko družinskih vezi. Zelo radi se vključujejo v skupine, ki jih vodijo sestre, bolj zavzeti pa že dejavno sodelujejo in pomagajo pri naših srečanjih in tako dajejo na razpolago svoj delež prejete vzgoje.

Pomembno je spremljati njihovo rast, jih povezovati med seboj, da bi kot mladi in kasneje kot odrasli delali za dobro v salezijanski družini, v Cerkvi in v družbi. Naš namen je spremljati jih do te točke, da bi se vsaj kdo lahko vključil v svetovno Združenje nekdanjih gojencev.