NEROJENO DETE IN OČE

Prosim za vaše molitve za mojega otroka, da bi se zdravo razvijal v mojem telesu. Prosim pa tudi za vaše molitve za mojega očeta, da bi ozdravel.