NOVA EVANGELIZACIJA

Prosimo vas za molitveno pomoč za novo evangelizacijo neše župnije. Bogu slava in hvala.