NOVO DELO

Prosim za moč vere, upanja, ljubezni, spoštovanja in na koncu tudi potrpeljenja, ki naj spremlja mojega moža pri novem delodajalcu. Pomagaj mu, da se bo znašel v dani situaciji. Božja pomoč ostani vedno pri nas.