NOVO PREBIVALIŠČE

Prosim za molitev, da bi pozitivno rešili zadevo z novim prebivališčem, v dobro vseh nas. Da bi finančno zmogli rešiti problem s prodajalcem, da bi se uspeli dogovoriti v dobro vseh nas. Naj bo Bog milostljiv. Ljubi Jezus in Marija, ljubi Sveti angel, varujte nas in vodite nas po pravi poti! Hvala vam in Bog vam povrni!