ODHOD V VEČNOST

Prosim, molite za mojega dedka, da bi v miru zaspal v Gospodu.

Izročite ga v Marijino varstvo.

Iz srca vam hvala, naj vam dobri Bog povrne.

Hvaležna vnukinja