ODNOS

Prosim za molitev za odnos z osebo, ki mi pomeni največ, da bi znala premagati vse ovire ter da bi najina drugačnost, ki je ovira, postala povezovalna. Naj On preoblikuje ves strah in dvome in združi najini srci …