ODNOS

Še naprej prosim za molitev za najin odnos, da bi prišlo do intimne komunikacije med nama, da se pogovoriva in se odnos razreši z mirom, ljubeznijo, notranjo povezanostjo, spoštovanjem, zaupanjem, odkritostjo, poslušanjem in upoštevanjem drug drugega. Naj Jezus stopi vanj. Naj me Sveti Duh usmerja, kaj naj tudi sama naredim v tej situaciji …

Iskrena hvala!