ODNOSI

Izročam v molitev mojega očeta in mamo z namenom, da jih Sv. Duh poživi in odpravi utrujenost. Prosim tudi priprošno Matere Božje za milost sprave in lepih odnosov v naši družini.