ODPRTOST

Prosim če molite za najino odprtost, bližino, ljubezen…in način kako naj prispevam svoj delež k temu. Da bi se sama notranje umirila, odprla v sebi in navzven.