Oratorij v Odrancih

Oratorij v Odrancih bo potekal od 12. do 18. julija 2010 pod vodstvom s. Marte Zadravec, s. Cilke Hozjan in animatorjev.

Informacije: zadravec.smarta@gmail.com