OSAMLJENA

Prosim prosite ljubega Boga zame, močno sem osamljena. Prosite zame, da bi me ljubi Bog združil v zakon z moškim, ki mi je tako ljub, pa za zdravje in ljubezen, vero in mir moje družine, ter da bi se jaz znala in mogla odpreti Božji ljubezni in ljubezni tega moškega. Hvala in Bog vam povrni!