OSEBNA STISKA IN OČE

Prosim Vas za molitev, da bi me Sveti Duh blagoslovil ter me obvaroval pred skušnjavami. V molitev izročam tudi očeta, Bog naj ga varuje vseh težav in nadlog. Hvala Vam za molitve! Bog povrni!