OZDRABVLJENJE STARŠEV

molite za mojega očeta in mamo, da bi se ju vsemogočni Bog usmilil in bi ozdravela.