OZDRAVLJENJE NOTRANJIH RAN IN RAZSVETLJENJE

Prosim molitve za ozdravljenje notranjih ran in razsvetljenje kam naprej. Hvala.