Po poti darovanja


Po radosti božičnih praznikov nas svečnica – praznik Jezusovega darovanja opomni, naj bo naše rojstvo in življenje, tako kot Jezusovo, pot darovanja. Zgled Boga, ki se nam je daroval, nam mora biti močna spodbuda, da tudi sami iščemo možnosti za darovanje bližnjemu in Bogu.
Možnosti je veliko in  prav vsi smo k temu poklicani. Vsak po svojih zmožnostih in talentih. Vse, ki se darujejo moramo enako ceniti, in jim biti hvaležni. Tistim, ki izgorevajo za otroke, za ostarele, za družbo in državo; tistim, ki v samoti darujejo svojo bolečino in trpljenje … in vsak na svoj način prinašajo luč v tem svetu.

Na prav poseben način moramo biti hvaležni za dar vere. Naj bo ta dan tudi dan molitve za svetost tistih, ki so prejeli dar redovništva. Sledimo spodbudam Janeza Pavla II, ki je uvedel dan posvečenega življenja na praznik Jezusovega darovanja, ko pravi, da naj ta dan “pomaga vsej Cerkvi, da bo bolj cenila pričevanje oseb, ki so se odločile, da bodo tesneje hodile za Jezusom.”
Mojca Kucler Dolinar