POROKA

Prosim, molimo za moji dve starejši hčerki, da se bosta cerkveno poročili s svojima fantoma. Prosim, da bi imeli vsi delo in veselje do dela. Hvala!