PRAVA IZBIRA

Zahvaljujem se, ker ste molili zame. Velik del prošenj je bil že uslišan. Prosim v Jezusovem imenu, da prejmem dar – spoznanje za nadaljevanje študija na zame najprimernejši fakulteti.