PRAVILNA ODLOČITEV

Prosim za molitev za pravilno odločitev. Bog povrni!