Praznik Svete Družine

Danes obhajamo praznik Svete Družine. To je za skupnost sester FMA in Marijin dom žegnanjski dan.

“Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Otrok Jezus pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim.” (Lk 2,39-40)

Naj priprošnja Sv. Družine varuje vse družine; starše, da bodo imeli spoznanje Svetega Duha pri vzgoji in otroke, da bodo rasli in se krepili v modrosti in milosti.

Lepo praznovanje!