PREUTRUJENOST

Prosim molitve za ozdravljenje od bolezni in preutrujenosti. Izročam tudi stresne delovne okoliščine, svoje nadrejene in sodelavce. Gospod Jezus, obnovi mi notranjo duhovno, duševno in telesno moč. Pomagaj mi prosim, ker ne zmorem več. Slava ti Gospod. Hvala.