PRIPRAVA NA ZAKON

Hvala za vse molitve za blagoslov naše družine. Sedaj vam priporočam v molitev pripravo na sveti zakon hčerke Maše in Markota. Da bi bilo tako, kot v Kani Galilejski, da bi Marija posredovala pri svojem sinu Jezusu, da bi On poskrbel za vse kar je potrebno. Še enkrat iskrena hvala.