PRIPRAVLJENA NA POT …

 

… Upa, da pot poteka srečno in da bodo vsak čas tukaj. Štiri bodo prišle. In kdo ve, kako se bodo dogovorile o osnovnih stvareh. Res je, da prihajajo iz sosednje države, toda to še ne pomeni, da znajo italijansko. Noviciat v Nizzi je sprejemal dekleta različnih narodnosti. Katera je želela priti, je prišla. Če ni znala jezika, se je naučila. Tako italijanščino kot jezik dobrohotnosti, ki je vladala po hodnikih samostana …


… in kaj se je zgodilo potem?


Te dni je iz tiska prišla knjiga, življenjepis naše sestre Alojzije Domajnko, ki je nastajala v zamisli, iskanju in premišljevanju učiteljice Karmen Jenič. Njen prijeten, vzgojen in poglobljen stil pisanja že poznamo, predvsem iz knjig: Koliko je ura? in letošnjih šmarnic Dobiva se pri kapelici. Naj nas nagovori s to novo zgodbo.