PROGRAMI ZA DRUŽINE

Otroško-družinski oratorij

Program je nastal na pobudo staršev z Bleda, ki so iskali rešitev, kam usmeriti svoje otroke po pouku, da bodo kvalitetno preživeli čas do njihove vrnitve iz službe. Tako se je leta 2013 začel razvijati program popoldanski oratorij, se razširil v filmsko delavnico ter v oratorijske dni med šolskimi počitnicami oz. v otroško-družinski oratorij. V sklopu tega je dovolj prostora za igro, učenje in različne aktivnosti (dvorišče, travnik, dvorana), pa tudi možnost individualne učne pomoči. Dobrodošli vsi, ne glede na versko pripadnost ali socialni položaj družine.


Duhovne vaje za zakonce in družine

V sodelovanju s salezijansko družino želimo v hitrem tempu življenja ponuditi možnost vikenda družinam, kjer se lahko zakonci, starši in otroci ustavijo ter v miru srečajo med seboj in z Gospodom. To je tudi čas, ko se lahko vsi glede na svojo starost pustijo nagovoriti Božji besedi, si vzamejo več časa za molitev, drug za drugega, se vsaj malo razvedrijo in odpočijejo.

Program vikenda je v nekaterih delih ločen za starše in otroke. Staršem omogoča čas za osebno delo, pogovor v paru in v skupini, molitev, spoved, druženje… Otrokom pa igro, delavnice, pogovor, molitev, veselje …

Nekaj ključnih trenutkov, kot so spoznavni večer, molitev, obroki, sveta maša in drugi delčki programa,  pa preživimo skupaj.  V soboto po kosilu ima družina tudi čas za sprehod ali počitek.

Otroci so razdeljeni v več starostnih skupin. Malčki do 1 leta pa so gotovo največ časa pri starših. Vsaka skupina ima svoj program, njihovi starosti primeren.

DRUŽINA MOLI

Sveti Troedini Bog, ti si ljubezen.

Slavimo te in hvalimo, ker si ustvaril družino, da se tvoja ljubezen po njej uresničuje in razširja.

Gospod Jezus, ti, ki si živel z Jožefom in Marijo v nazareškem domu, posveti naše družine s svojo navzočnostjo. Ohrani jih v miru.

Milostno se ozri na našo družino, da bomo uresničevali tvoj načrt ljubezni. Daj nam vsak dan novo srce, srce pripravljeno ljubiti, kakor nas ti ljubiš. Pošlji nam svojega Svetega Duha, da bomo rasli v medsebojni zvestobi in podarjanju; zakonca drug drugemu, starši otrokom in otroci staršem. Gospod, daj, da bi bili vsi eno.

Gospod Jezus, vodi nas, starše, pri vzgoji naših otrok; daj nam modrost srca in razuma, da se bova vedno veselila najinih otrok in jih modro vzgajala.

Gospod Jezus, vodi nas, otroke, da bo v nas rasla hvaležnost do staršev; dan za dnem skrbijo za nas in nam pomagajo odraščati. Naj jim priskočimo na pomoč, ko bo potrebno.

Gospod Jezus, naj bomo srečna družina, ki te bo vedno hvalila in slavila. Amen.

Sveta Marija, Mati družin, prosi za nas!


Duhovno-počitniški dnevi za zakonce in družine

“Mladi naj ne bodo samo ljubljeni, ampak morajo to tudi čutiti!” pravi don Bosko. Lepota doma in družine je prav v tem, da daje otroku prostor, kjer bo čutil, da je brezpogojno sprejet in ljubljen. To pa zahteva predvsem pristne in iskrene medsebojne odnose, čas, pripravljenost za darovanje in zaupanje v Božjo navzočnost. Da bi se vaša vera in medsebojne družinske vezi še bolj utrdile, sestre hčere Marije Pomočnice pripravljamo počitnikovanje z vsakdanjo duhovno spodbudo posebej za otroke in hkrati za odrasle. Popoldnevi so prosti za druženje in oddih, ki ga Bled s svojo lepo naravo ponuja.