PROGRAMI ZA OSNOVNOŠOLCE

Svetopisemske urice za osnovnošolce

Starejšim bratcem in sestricam predšolskih otrok, ki obiskujejo svetopisemske urice, ter drugim osnovnošolcem, nudimo istočasno svetopisemske urice. Tako osnovnošolci, na njim primeren način, poglobijo isti svetopisemski odlomek kot predšolski otroci.

 Srečanja potekajo od oktobra do maja.


Duhovni vikend v pripravi na prejem prvega svetega obhajila

Božje življenje, ki smo ga prejeli pri krstu, se hrani z evharistijo. Kot pomoč družinam in katehetom po župnijah pri pripravi otrok na prvo sveto obhajilo, pripravljamo duhovne vaje za otroke. Preko katehez, druženja, igre, molitve, petja, peke kruha ter drugih delavnic otroci spoznavajo in poglabljajo zakrament evharistije in preko tega okrepijo svoj preprost in iskren odnos z Bogom. Ob zaključku je kratko srečanje za starše in skupno obhajanje svete maše.


Duhovni vikend v pripravi na prejem zakramenta svete birme

Zakrament svete birme v nas dopolni krstno milost in nas globlje zakorenini v Božje sinovstvo, ki nam daje klicati “Aba, Oče” (Rim 8,15); podeli nam posebno moč Svetega Duha, da bi z besedo in dejanjem kot resnične Kristusove priče širili in branili vero (KKC 1303).

Čas priprave na prejem zakramenta svete birme je zelo dragocen čas, ki zahteva posebno pozornost, da se ne bi izgubili samo v zunanjih pripravah. Poleg rednega verouka in birmanskih skupin je za mlade dragocena izkušnja tudi duhovni vikend. To je čas, ko se za tri dni odpravijo od doma; ko se morda prvič zares srečajo z Bogom in svetniki; ko odkrivajo, kaj vse jim je podarjeno in zmorejo; kako dragoceno je pravo prijateljstvo …

V Marijinem domu pripravljamo in vodimo duhovni vikend v pripravi na sveto birmo, v katerega so zadnji dan vključene cele družine. Vabljene veroučne skupine in posamezniki.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo
in prenovil boš obličje zemlje.

Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.


Duhovni vikend za osnovnošolce 4.-6. razreda

Na duhovnem vikendu za osnovnošolce nas Jezus vabi, da “odrinemo na globoko”. Otrokom preko svetopisemskih odlomkov, igre, pesmi, druženja, obhajanja zakramentov, molitve, pomagamo na poti k Jezusu ter z njim odkrivamo lepoto naše vere, našega odnosa z Gospodom.


Oratorijski dnevi za osnovnošolce

Oratorijski dnevi so več kot le varstvo otrok ali koristno preživljanje prostega časa. Otroci v teh dnevih ob svetopisemskih vsebinah in zgledih svetnikov poglabljajo svojo vero, v delavnicah razvijajo svoje spretnosti, pri igri pa spletajo nova prijateljstva. To je tudi čas, ko se v otrocih krepi občutek za medsebojno pomoč.


Duhovno-počitniški teden za osnovnošolce

Duhovno-počitniški teden so dnevi celodnevnega bivanja v Marijinem domu, ki so zaznamovani z molitvijo, obhajanjem in poglabljanjem zakramentov, vstopanjem v Božjo besedo, spoznavanjem svetnikov, s počitkom, z druženjem, izleti, ustvarjanjem, raziskovanjem. Ti dnevi dajejo otrokom in mladim možnost, da se srečajo z Bogom, se soočijo sami s seboj, živijo ljubezen do vrstnikov, da odkrivajo Bled in okolico…

Udeleženec duhovno-počitniškega tedna je zapisal tole poezijo:

POČITNIŠKI DOŽIVLJAJI NA BLEDU

Pred počitnicami smo se odločili, da bomo na Bledu Jezusa slavili.

Tam se bomo zabavali, plavali in večkrat pogovarjali.

Zdaj v Marijinem domu se veselimo, z drugimi Jezusa delimo.

Igramo se razne igre in ustvarjamo lepote.

V soboto bomo Bled zapustili in ob slovesu potrdili,

da drugo leto spet se bomo dobili in se ponovno veselili.