Prve odgovornosti

Njeno prvo poslanstvo je bilo v kraju Viarigi, kjer je bila učiteljica ročnih del. V tem kraju je bila obrtna šola, ki je sprejemala lepo število deklet, poleg tega pa še vrtec, osnovna šola, župnijski verouk in praznični oratorij. Tu je s. Alojzija ostala sedem mesecev, šla nato za pol leta v Acqui, zatem pa jo je pokorščina klicala v bližino Genove, v Rossiglione, kjer je ostala tri leta. V Rossiglionu je našla 190 notranjih gojenk v konviktu za delavke, za katere je bila odgovorna skupnost šestih sester. Sto devetdeset! In šest sester.

 

 

Iz življenjepisa s. Alojzije Domajnko, Pripravljena na pot, avtorice Karmen Jenič (Bled 2015).