RAZGOVOR ZA DELO

Prosim Vas za molitveno pomoč. Prijatelj ima zelo pomemben razgovor za delo. Prosim, da bi mu Gospod Jezus podelil veliko miru, zbranosti in milosti uspešne pridobitve dela. Bog poplačaj!