RAZLIČNI NAMENI

Hvaležna sem Bogu in vam za vse kar prejmem po va vas. Prosim za skupne molitve za ohranitev družinske sreče, za dober razplet dogodkov doma, za dar modrosti, spoštovanja ter poglobljeno vero. Prosim tudi, da bi mož naše primerno zaposlitev, da bi lažje živeli. BOG POVRNI!