SALEZIJANSKA DRUŽINA

Don Boskova salezijanska družina je karizmatična in duhovna skupnost, ki jo sestavljajo razne skupine, ustanovljene in uradno priznane, povezane z odnosi duhovnega sorodstva in apostolske sorodnosti.

Da bi don Bosko odgovoril na pričakovanje mladine in preprostega ljudstva svojega časa, je leta 1841 ustanovil Oratorij, zasnovan kot velika družina mladih, in leta 1859 moško redovno družbo sv. Frančiška Saleškega (ali Don Boskove salezijance). Ob srečanju z Marijo Dominiko Mazzarello je vzgojno poslanstvo razširil tudi za dekleta in skupaj z njo leta 1872 ustanovil Družbo hčera Marije Pomočnice. Ker pa je bil don Bosko povezan s številnimi katoličani, možmi in ženami, ki so se na razne načine posvečali blagru mladine ter obrambi in krepitvi vere med preprostim ljudstvom je leta 1876 ustanovil Združenje salezijancev sotrudnikov. Don Bosko je ustanovil tudi Združenje Marije Pomočnice, za pospeševanje češčenja Najsvetejšega in pobožnosti do Marije Pomočnice kristjanov. Ob don Bosku so se začeli zbirati tudi prvi nekdanji gojenci in mnogi drugi. Danes je v salezijanski družini po vsem svetu pridruženih 31 različnih skupin.

Več lahko preberete v  Osebni izkaznici, Listini karizmatične identitete don Boskove salezijanske družine na sledeči povezavi:
V Sloveniji nadaljujejo don Boskovo poslanstvo namenjeno mladim in odraslim, ki jih imamo za nosilce in naslovnike vzgoje, sledeče skupine: