Seminar za voditelje Svetopisemskih uric v Novem mestu – II.

Seminar je namenjen vzgojiteljem, katehetom in vsem, ki se želijo usposobiti za vodenje Svetopisemskih uric za predšolske otroke.

Srečanje bo potekalo 13. novembra 2010 v prostorih Zavoda Friderika Baraga v Novem mestu.

Informacije in prijave:

Sestre HMP, s. Angelca Vozelj

Smrečnikova 60, 8000 Novo mesto

tel: 031/405 200 ali 07/384 44 21

angelca.vozelj@gmail.com