SIN

Hvala za vse dosedanje molitve! Prosim vas, molite na našega sina, da bi spoznal dobro in verno dekle, da ne ostane sam. Prosim tudi za njegovo spreobrnjenje. Naj ga Jezus in Marija vodita po pravi poti! Hvala vam in Bog vam povrni!