SLUŽBA

Molite prosim zame, da bi zase našla primernejšo službo v plemenitejšem okolju. BOG POVRNI.