SLUŽBA

Nebeški Oče, prosim te, da ne bi več imel takega strahu pred odhodom v službo, da bom dobro opravljal službo in se razumel s sodelavci. Amen.