SLUŽBA

Hvala vam za vse molitve, vedno pomagajo. Prosim vas še za molitev za mojo sestro, ki že nekaj časa išče službo. Bog vam povrni.