ŠOLA

Najprej se vam zahvaljujem za vaše molitve. Prosim za molitev za sina, da bo pisal nemščino pozitivno. Hvala Vam in Bog vam povrni.