SORODSTVO

Hvala za vaše molitve. Prosim, za molitev, da se napetost ter zamere v sorodstvu po očetovi strani pozdravijo v Jezusovem imenu, ter da po milosti Božji Sv. Duha razsvetli sestrično, njeno družino, njene starše,moževe starše ter vse navzoče na “dogodku” da spoznajo, da ima vsak človek svoje življenje in da je vsak odgovoren za svoja dejanja. Amen.