STANOVANJE in DELO

Prosim, da se že začeta prodaja stanovanja čim prej in za nas uspešno tudi denarno realizira, ker smo v veliki finančni stiski. Prosim tudi, da se nam delo in z njim povezani zaslužki izboljšajo.