Stična se veseli v Gospodu, juhuhu :)


Festival mladostne vere, ali 31. Stična mladih, je letos ubiral ritme veselja. Veselite se v Gospodu, zmeraj! To povabilo smo prejeli od papeža Benedikta XVI. V poslanici za Svetovni dan mladih razmišlja, da je veselje tesno povezano z ljubeznijo in da je veselje ena od oblik ljubezni.