STISKA

Bog Oče, ti veš, kdo sem. Ozri se milostno name in mi pomagaj iz te življenske stiske, v kateri se nahajam. Gospod, bodi usmiljen in milostljiv.