STISKA V DRUŽINI

V naši družinji je situacija obupna; v celoti jo prepuščam Bogu in Mariji. Prosim za pomoč v molitvi. Hvala!