STRAH PRED SAMOTO

Rada bi imela več družbe na svoji poti z Bogom. Sedaj me samota straši. Prosim Gospoda, da me obda z brati in sestrami.