ŠTUDIJ

Prosim vas molitev za hčerko, ki pripravlja magistrsko nalogo. Naj jo vodi Sveti Duh.