SVAK

Prosim vas za molitev za Cvetkinega svaka, za njegovo duhovno, dušno in telesno ozdravljenje, Bog vam povrni.