SVETI DUH

Zahvaljujem se vam za vse molitve.

Prosim, molite za mojo družino, naj Sveti Duh vodi naše misli, besede in dejanja in naj nam mati Marija izprosi zdravja na duši in telesu.