Svetopisemske urice na Bledu

Jezus vstane od mrtvih in se prikaže Mariji Magdaleni

22. april 2014 od 17.-18. ure.